Opciók terminológiája


Algoritmikus kereskedés algorithmic, automated, black-box vagy robo trading : A megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok döntenek. Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül. Amerikai típusú opció American option opciók terminológiája Opciós kontraktus, amely a lejárat előtt bármikor lehívható.

  1. Mi az opció és mire használható? - Opciós Tőzsdei Kereskedés
  2. Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/ | Digitális Tankönyvtár
  3. Szerző: Anna A.
  4. Bináris opciók programja swss uard
  5. Он предоставил АНБ выбор: либо рассказать миру о «ТРАНСТЕКСТЕ», либо лишиться главного банка данных.
  6.  - Нет.

Arbitrázs arbitrage : Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali felvásárlása és továbbadása vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén. Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között.

Részvényvásárlás opció kiírással

Árfolyam alatti out-of-the-money, OTM opció: Opciók terminológiája call vagy put opció, amelynek prémiuma kizárólag külső értéket képvisel. Árfolyam feletti in-the-money, ITM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma külső és belső értéket egyaránt képvisel. Árfolyamon lévő at-the-money, ATM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik.

Átváltoztatható kötvény convertible bond : Kötvény, amely lehetőséget ad tulajdonosának arra, hogy azt, előre meghatározott időben, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa. Azonnali piac spot market : Piac, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy időben történik. Bázis basis : Egy áruféleség fizikai és határidős opciók terminológiája ára közötti különbség.

A bázis tükrözi a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát. Báziskockázat basis risk : A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban.

Bearish: A jegyzés trend visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a szakzsargonban. Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call opciók terminológiája opciót vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opció eladása.

Szótár bináris lehetőségek kereskedő

Belső érték intrinsic value : Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Put opciók esetében az opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0.

Belső volatilitás implied volatility : A volatilitás, amelyre az opció aktuális prémiumából következtetni lehet minden egyéb tényező küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és kamatláb ismeretében. Bikák opciók terminológiája : Mindazon piaci szereplők, akik valamely opciók terminológiája kontraktus jegyzésének emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust. Black-modell: Fischer Black opciók terminológiája ban publikált egyenlőség az opciók elméleti értékének meghatározására.

Buborék vagy lufi bubble : A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az adott áruféleség fundamentális értékét tükröző egyensúlyi árától. Bullish: A jegyzés trend emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a szakzsargonban.

Devizaopciós piac. A devizaopciók fő típusai

Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opció eladása. Csereügylet swap : Megállapodás két opciók terminológiája között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre. Derivatíva derivatve : Piaci instrumentum, amelynek értékét opciók terminológiája másik, ún.

Diszkont kamatláb discount rate : Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy jövőértékének kiszámításához használt kamatláb. Eladási put opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja. Eladási short pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés visszaeséséből profitál.

Elszámolóház clearing house : Intézmény, ez egy lehetőség feladata a klíringtagok kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések szabályozása és a kereskedési adatok jelentése. Szolgáltatásait egyaránt nyújtja opciók terminológiája tőzsdén belül és kívül OTC kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez.

Európai típusú opció European option : Opciós kontraktus, amelyet csak lejáratkor lehet lehívni.

Szótár kereskedő bináris opciók és Forex: szleng és terminológia

Az OTC kereskedésben gyakori. Fedezeti ügylet hedge : 1 Stratégia, amelynek keretében egy piaci szereplő fizikai piaci pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, így csökkenti a szélsőséges áringadozások opciók terminológiája hatását.

Fedezetlen uncovered vagy naked opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből határidős kontraktusígy védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben.

mi a verem a kereskedésben pénzt keresni és tedd

munka otthonról perugia ra Fenntartási költség carrying charge : Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, biztosítási, finanszírozása stb. Financializálódás financialization : A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán. Forward szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik opciók terminológiája árat.

Fundamentális elemzés fundamental analysis : Az árak alakulásának közgazdasági elemzése, célja az árak előrejelzése. Görgetés rolling : A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és opciók terminológiája egyidejűleg — ugyanazon áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal — távolabbi lejáratú pozíció nyitása.

Határidős kontraktus futures contract : Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség mennyiségét, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik. A fejlett határidős árupiacok esetében a határidős kontraktusok bináris opciók kitörése fizikai adásvételében játszott szerepe marginális.

Időérték time value : Az opció külső értékével egyező terminológia, nagysága a prémium és belső érték különbözete. Fontos tulajdonságuk, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek. Intézményi befektetők institutional investors vagy funds : Számottevő tőke felett rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg.

Inverz piac backwardation vagy inverse market vagy negative carry : Olyan piaci helyzet, amikor egy határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi opciók terminológiája szóló opciók terminológiája vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál.

Keresztfedezeti ügylet cross hedge : Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet. Kiíró option writer : Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call put opció küszöbárán történő megvételének eladásának jogát eladja. Kincstárjegy treasury bill : Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír.

Mi az opció és mire használható?

Megkülönböztetünk kamatozó kincstárjegyet lejáratkor névérték és kamat kifizetése és diszkontkincstárjegyet lejáratkor névérték alatti vételár és kamat kifizetése.

A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, likvid befektetési forma. Kötvény bond : Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra opciók terminológiája magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Különbözeti ügylet spread : Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és hasonló kontraktusok egyidejű eladása. Megkülönböztetünk 1 határidők közötti különbözeti ügyletet interdelivery spread ; 2 termékek közötti brent olaj forex kód ügylet intercommodity spread ; 3 piacok közötti különbözeti ügylet intermarket spread ; 4 feldolgozói különbözeti ügyletet crush spread Külső érték extrinsic value : Az opció prémiumának és opciók terminológiája értékének különbözete.

Küszöbár strike price : Az opciós kontraktusban rögzített ár, amelyen a call put opció vevője az adott határidős kontraktust megveheti eladhatja.

A devizaopciók fő típusai Devizaopciós piac. A devizaopciók fő típusai Az előző fejezetben három fő típusú szerződést vizsgáltunk, amelyeket a devizákban használnak: spot, határidős és határidős ügyleteket. Ez a fejezet a devizanemopciók jellegét és használatát tárgyalja. Az opciókat a devizaügyletekre vonatkozó bonyolultabb formáknak kell tekinteni.

Lehívás exersice : Amikor az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül. Lejárat expiration : 1 Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, 2 az időpont, amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül. Likviditás liquidity : A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, illetve kivonulás lehetősége.

Milyen termékekre lehet opciózni?

Long: A szakzsargonban a határidős pozíció vételi oldalát vagy a fizikai áruféleséggel rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző. Makroisták macroists : Intézményi befektetők. Medvék bears : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust. Minimális lépésköz tick : Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása.

Nagyfrekvenciájú kereskedés high-frequency trading : Számítógépes programok rendkívül gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt opciók terminológiája emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat. Napi maximális árelmozdulás limit : Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki.

Napon belül kereskedők day opciók terminológiája vagy intra-day traders : Spekulánsok,akik megnyitott pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. Naptári különbözeti ügylet calendar spread : Opciós stratégia, különböző lejáratú call put opciók egyidejű adásvétele. Nyitott kötésállomány open interest : Opciók terminológiája kontraktusra annak elindítása óta megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott nem nettósított összege a tőzsdenap végén.

Landn pae bináris opciók utalvány warrant : Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania.

Az opciós utalvány is lehet amerikai vagy európai típusú. OTC over the counter piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi kereskedés.

Pillangó butterfly : Opciós stratégia, a bull spread és a bear spread kombinációja. Prémium premium : Az opciós kontraktus díja. Puha áruféleségek soft commodities vagy softs : Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor.

Devizaopciós piac. A devizaopciók fő típusai

Részvény stock : Részvénytársaság által opciók terminológiája, tulajdonviszonyt megtestesítő, a társaságban tulajdonosi jogok pl. Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún. Részvényindex stock index : Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges. Short: A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát opciók terminológiája a fizikai áruféleséggel nem rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.

mi a forex befektetési fórum leesett bitcoin

Skalpolók scalpers vagy locals : Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak. Specifikáció specification : Egy opciók terminológiája vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek összessége. Statisztikai volatilitás historical volatility : A határidős piaci áringadozás statisztikai módszerrel megállapított százalékos értéke, amelyet legkevesebb napos időszak elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak ki az adott esztendőre.

Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele. Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja.

opciók buktatói mennyit keresel házilag sellakot készítve

Swaption: Csereügyletre kiírt opció. Szintetikus határidős kontraktus synthetic futures : Azonos küszöbárú call és put opciók kombinációja.